• Banner Title I
  • Banner Title II
  • Banner Title III
  • Banner Title IV
  • slider
  • Banner Title VI
Banner Title I1 Banner Title II2 Banner Title III3 Banner Title IV4 Banner Title V5 Banner Title VI6
javascript image slider by WOWSlider.com v8.8

Distribuim dhe shitje

Veprimtaria kryesore e korporatës Delfin Ltd, është ofrimi i shërbimeve të distribuimit dhe shitjes me shumicë për produktet të ushqimit

Më shumë

Misioni i korporatës

Misioni i korporatës Delfin TLD është të ofroj shërbime kualitative të shitjes dhe distribuimit për të gjithë klientët dhe krijimi i marrëdhenive afatgjate me partnerët tanë.

Më shumë

Vizioni

Të bëhemi korporata më e madhe në Kosovë, e specializuar për shitje dhe distribuim.

Më shumë

RRETH NESH

Delfin Ltd është shoqëri tregtare e themeluar në vitin 2003.

Veprimtaria kryesore është ofrimi i shërbimeve të distribuimit dhe shitjes me shumicë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Ka të punësuar mesatarisht 105 punonjës, të cilët janë të funksionojnë në departmente të ndryshme. Qarkullimi në vit tejkalon shifrën 25 milion euro.

Delfin Ltd operon në lëminë e produkteve ushqimore, kryesisht produkte të qumështit dhe mishit. Korporata posedon depo me kapacitete të larta në regjione të ndryshme të Kosovës në mënyrë që të siguroj prezencën e artikujve në çdo kohë dhe në çdo vend brenda territorit të Kosovës.