• Banner Title I
  • Banner Title II
  • Banner Title III
  • Banner Title IV
  • slider
  • Banner Title VI
Banner Title I1 Banner Title II2 Banner Title III3 Banner Title IV4 Banner Title V5 Banner Title VI6
javascript image slider by WOWSlider.com v8.8

Infrastruktura

Delfin LTD posedon një infrastrukturë moderne dhe me kapacitete të larta për deponimin dhe mirëmbajtjen e produkteve, duke përmbushur nevojën e korporatës për mirëmbajtjen e produkteve me temperaturë të caktuar. Në infrastrukturën e korporatës janë të përfshira lloje të ndryshme të automjeteve të cilat shërbejnë për plotësimin e nevojave të shitjes dhe distribuimit.