Per ne


Delfin Ltd. është themeluar me 2003 dhe si aktivitet primar ka ofrimin e shërbimeve të shitjes dhe distribuimit në territorin e Kosovës.

Delfin Ltd. punëson 80 punëtor në departmente të ndryshme. Pjesa më e madhe e fuqisë punëtore i përket departmentit të shitjes. Qarkullimi vjetor për vitin 2010 ka tejkaluar shifrën prej 16 Milion Euro.

Delfin Ltd. bën distribuimin e produkteve të ndryshëm ushqimor, kryesisht produkte të qumështit dhe të mishit. Delfin Ltd është distributor i brendeve me renome botërore si CITROËN, Meggle, Ovartej, Banvit, Iskon, Del Campo, Nowaco, Ulker, Lijanovici etj.

Delfin Ltd posedon depo me kapacitete të ndryshme në disa regjione të Kosovës, duke u kujdesur që produktet tona të jenë prezente në çdo kohë dhe ne çdo vend të territorit të Kosovës.

MISIONI

Misioni i kompanisë tonë është të ofroj shërbime kualitative të shitjes dhe të distribuimit për klientët tanë si dhe të vendos bashkëpunim afatgjatë me partnerët tanë.


VIZIONI

Të bëhemi kompania më e specializuar në Kosovë për shitje dhe distribuim.


Partners

Lajmet e fundit

Kontakt

DELFIN LTD 
Zona Industriale p.n. Veternik
Prishtinë,Kosovë

(+381 (0)38 60 27 02; (desk)
(+381 (0)38 60 29 02; (desk)
(+381 (0)38 60 24 02 (fax)

e-mail: [email protected]
web: www.delfinltd.com